بایگانی دسته بندی ها: نرم افزار

مثالی ساده از Dependency Injection

در این نوشته به اختصار dependency injection را توضیح می دهم و برای آن مثالی می آورم:

dependency injection یک متد نوشتن کد است که کد ها و ارتباط بین آن ها را قابل مدیریت می کند و خواندن و فهم کد ها را آسان می سازد.

برای فهم موضوع مثالی می آوریم:
ادامه گفتار