سالی که گذشت، سالی که پیش روست

سالی ۹۶ برای من  سالی پر از تجربه های غنی و پر چالش بود. کار برروی دو محصول کار آسانی نیست. چالش های فنی و چالش های انسانی یکی پس از دیگری ظاهر می شد. در نقشی که در آن قرار دارم ، بعنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری و بخش اجرایی (طراحی و توسعه نرم افزار) نیاز به مهارت خاصی داشتم. مهارت حرکت از اجرا به مدیریت و بلعکس. این کاری است که نیاز به کسب مهارت در آن داشته ام و دارم. انسان ها و کامپیوتر ها، احساسات و کد های کامپیوتری، همه و همه دنیایی سراسر متفاوت را در پیش روی شما قرار می دهد. کار در شرکت نوپا نیازمند تمرین قابلیتی است که بتوان به سرعت در میان انبوهی از نیاز ها، خواسته ها و ابری از ابهام پیش رفت. بسیاری از مواقع در حین کار عصبی و کم حوصله می شدم و خبری از تمرکز نبود. اما راهکار هایی برای مدیریت این شرایط به مرور برایم آشکار شد. بعنوان مثال زمانی را باید با تیم بود و پا به پا جلو رفت و زمانی را باید به کارهای خود تمرکز کرد. جلسات را باید با  هدف و زمان پیش برد. جلسات طولانی دشمن کارایی است و جلسات کم و ناقص دشمن ارتباط مستمر. اگر خیلی فنی باشید این بسیار آسان است که غرق کار فنی شده و تیم و نیاز هایش را فراموش کنید. برای من این اتفاق افتاد و چالش هایی را به همراه آورد. در ادامه آنچه امسال تجربه کردم شنیدن دقیق و گفتگوی موثر بوده است. البته که راه زیادی در پیش دارم. اما شنیدن را بیشتر ترجیح می دهم. تیم نیاز به شنیده شدن دارد و این تمرینی است که باید انجام داد. خیلی وقت ها این شنیدن برایم سخت بوده است اما نتایج فوق العاده ای به همراه دارد.

در این سال ها خوش اقبالی که داشته ام کار با هم بنیاگذار و دوستی قدیمی است که خوب به زبان مشترکی رسیده ایم و همچین کار در کنار سرمایه گذارانی که دانش مدیریتی و رهبری را وارد تیم می کند و همیشه چراغ راه هستند و نه مانع.

 در سال گذشته برروی دو محصول کار کردیم. یکی پلتفرم اسنت وی، ابزار تحلیل و تبلیغ در شبکه ها اجتماعی و دیگری تضمین اپ، پلتفرم خرید در شبکه های اجتماعی. خوشحالم که با تمام سختی ها، این دو محصول خلق شده و هر دو محصول راه طولانی برای بهترین شدن در پیش خواهند داشت.

از قدیم ها گفته اند سالی که نکوست از بهارش پیداست. برای سال آینده تمرکز بر توانمندسازی تیم از نظر فرهنگ حرفه ای کار، از بعد دانش فنی و ایجاد ساز و کار برای رسیدن به تیمی چابک در توسعه را در برنامه دارم. در چابک سازی تیم و روند های توسعه گام های خوبی را برداشته ایم اما در سال جدید باید با تمرکز و نظمی بیشتر پیش برویم. هدف خلق محصولی است که به درد آدم ها بخورد و باری از دوش بردارد.

با آرزوی موفقیت برای همه، نوروزتان پیروز، شاد باشید.