چگونه چابک باشیم

سلام بعد از مدت ها فرصتی دست داد تا مجدد به بلاگ سری بزنم و با شما صحبت کنم. اگر در صنعت نرم افزار فعال باشید حتما با کلمه چابک برخورد کرده اید و احتمالا چابک هستید. دوستان و همکارانی از من سوال می کنند که چگونه چابک باشیم و متد آن چیست؟ در بخشی از کتاب هنر توسعه چابک [۱] نوشته ای کوتاه آمده که آن را برای شما در اینجا می آورم:

“چیزی به نام متد چابک وجود ندارد. چابک یک کلمه برای بازاریابیست که برای توضیح سبکی از کار کردن بوجود آمده است. تمرکز این سبک برروی کار همراه با همکاری، نتایج منسجم، ارایه ارزش و کاستن اتلاف است. چابک بودن یعنی به سبک چابک کار کردن. برای انجام این کار، با متد های موجود چابک شروع کنید تا درک درستی از اصول و چارچوب توسعه چابک را بدست آورید؛ در نهایت بر اساس موقعیت خود آن را بکار گیرید.”

تعریف بالا نگاه درستی را به ما منتقل می کند اما جامع و کامل نیست. بنابراین در منابع دیگر نیز به سراغ تعاریف می رویم. در کتاب هنر تکنیک چابک[۲]، نویسنده کتاب تعریف دقیقتری را ارایه می دهد:

متد چابک باید به بیانیه ی چابک پایبند باشد، بر اساس ارزش های چابک بنا شده باشد، به اصول چابک پایبند باشد و شامل مجموعه ای از روش های عملی چابک باشد که بتوان با قوانین مختلف موجود در پروژه قابل اجرا باشد.”

و حالا وقتی این تعریف را  با تعریف اول کنار هم قرار می دهیم، می توان فهمید که برای چابک بودن و سبک چابک داشتن چه ویژگی هایی را باید داشت و چگونه با سرعت، بدون اتلاف ، با همکاری ارزش آفرینی کرد و به نتیجه ای فوق العاده دست یافت.

اگر با بیانیه ی چابک، اصول و ارزش های آن آشنا نیستید من در پست بعدی آن ها را برای شما به اختصار شرح خواهم داد.

منابع:
۱٫ Shore, J., & Warden, S. (2007). The art of Agile development. Sebastopol.

۲٫ Unhelkar, B. (2016). The Art of Agile Practice A Composite Approach for Projects and Organizations. Boca Raton: CRC Press.