چگونه صبح‌ پرباری داشته باشیم

این نوشته تجربه شخصی‌ام از شروع صبح است که با شما به اشتراک می گذارم. آغاز صبح با فکری آزاد و ذهنی‌ خاموش برای داشتن روزی پر بار ضروریست. و من برای این که به این وضعیت دستیابم در حال تمرین کار‌های زیر هستم:

لحظه پس از برخواستن (جدایی‌ غم انگیز D: ) از خواب:

۱. هرگز ایمیل و شبکه‌های اجتماعی را چک نمیکنم!

۲. تقریبا به هیچ چیز فکر نمیکنم و یک روتین همیشگی‌ ساده را پی‌ میگیرم.

۳. مثل زمان مدرسه از شب قبل لباس‌ و کیف آماده است!

۴. نگاهی‌ به برنامه و لیست اهدافی‌ که از شب قبل آماده کرده ام می اندازم.

۵. حتما صبحانه می‌خورم.

۶. موسیقی آرام بسیار کمک می‌کند.

لحظه رسیدن به محل کار:

۱. خوش و بش با همکاران با انرژی تمام.

۲. قبل از روشن کردن کامپیوتر میز کار را مرتب می‌کنم.

۳. قبل از شروع کار چند ثانیه چشم ها را بسته و چند نفس عمیق می کشم.

۴. لیست کار‌ها را در دسترس و جلوی چشم دارم

۵. اگر مورد جدید به کار‌ها اضافه شود آن را برروی یک کاغذ می نویسم

البته باید اعتراف کنم که من در حال تمرین هستم و موفقیت‌های خوبی‌ هم داشته ام و البته تا سرمنزل مقصود همچنان راه بسیار است.

شما چه راهی‌ برای شروع صبحی‌ پر بار و بینظیر پیشنهاد می‌کنید؟